Czy spełniam warunki do świadczeń z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

Płeć:
Wynik:
Zostały zaznaczone podstawowe warunki niezbędne do uzyskania prawa do rekompensaty. Zostały zaznaczone podstawowe warunki niezbędne do uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury (na starych zasadach). Zostały zaznaczone podstawowe warunki niezbędne do uzyskania prawa do emerytury pomostowej. *Symulacja ma charakter orientacyjny i służy wyłącznie celom informacyjnym. Wynik nie uwzględnia wszystkich potrzebnych danych i warunków wymaganych do osiągnięcia prawa do danego świadczenia.

Artykuły dot. emerytur z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Artykuł opisuje możliwość jednoczesnego pobierania emerytury pomostowej i kontynuowania pracy

Pobieranie emerytury pomostowej i kontynuowanie pracy

Dowiedz się, jakie warunki muszą być spełnione, aby pobierać emeryturę pomostową i jednocześnie pracować. Po przyznaniu emerytury pomostowej można pracować, ale świadczenie...

Po otrzymaniu niekorzystnej decyzji ZUS-u możliwe jest spełnienie przesłanek do nabycia emerytury pomostowej

Spełnienie przesłanek do nabycia emerytury pomostowej po wydaniu niekorzystnej decyzji - na etapie trwania sprawy z odwołania

Artykuł omawia możliwość uzyskania emerytury pomostowej po wydaniu niekorzystnej decyzji przez ZUS, kiedy ubezpieczony spełni niezbędne przesłanki w trakcie postępowania sądowego...

Omówienie procedury wnioskowania o przyznanie emerytury pomostowej

Wniosek o przyznanie emerytury pomostowej

Zgodnie z art. 24 ustawy o emeryturach pomostowych postępowanie w sprawie emerytury pomostowej wszczyna się na wniosek pracownika zgłoszony...

Zmiany w emeryturach pomostowych od 1 stycznia 2024 roku

EMERYTURY
POMOSTOWE
2024

Zmiany w emeryturach pomostowych od 1 stycznia 2024 roku

Emerytury pomostowe od 2024 roku będą dostępne dla szerszej grupy uprawnionych pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia. W dniu 1 stycznia 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy...

Artykuł wyjaśniający przepisy ustawy pomostowej w kontekście prawa do rekompensaty

Kiedy przysługuje prawo do rekompensaty na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych?

Wartymi wyjaśnienia są wątpliwości pojawiające się w kontekście brzmienia art. 21 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych, zgodnie z którym rekompensata nie przysługuje osobie...

Artykuł omawiający różnice między pracą w warunkach szczególnych a pracę o szczególnym charakterze

Czym jest praca w warunkach szczególnych, a czym praca o szczególnym charakterze?

Prace w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze zostały zdefiniowane w ustawie o emeryturach pomostowych oraz ustawie o emeryturach i rentach...

Temat opisujący warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę

Kto może przejść na emeryturę w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?

Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura w niższym niż powszechny wiek emerytalny jeżeli spełniają łącznie cztery przesłanki...

Czy trzeba rozwiązać umowę o prace by móc uzyskać prawo do emerytury pomostowej?

Rozwiązanie umowy o pracę a prawo do emerytury pomostowej

Od dnia wejścia w życie ustawy o emeryturach pomostowych do kwietnia 2022 roku jednym z warunków do uzyskania prawa do pomostówki było rozwiązanie stosunku pracy...

Najnowsze wyroki w sprawach emerytalnych

Wyrok przyznający prawo do emerytury pomostowej dla kierowcy ciężarówki i autobusuKrótki opis sprawy oraz uzasadnienie wyroku (link otworzy się w nowej karcie):https://paulkancelaria.pl/wygrane-sprawy/sprawa-155-wygrana-sprawa-przyznanie-prawa-do-emerytury-pomostowej-dla-kierowcy/
1
Wyrok w wygranej sprawie przyznający prawo do emerytury pomostowej dla kierowcy ciężarówki i autobusu
Wyrok w sprawie przeciwko ZUS o prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkachKrótki opis sprawy oraz uzasadnienie wyroku (link otworzy się w nowej karcie):https://paulkancelaria.pl/wygrane-sprawy/sprawa-152-wygrana-rekompensata-za-warunki-szczegolne-slusarz-maszynista/
2
Wyrok w wygranej sprawie o prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach
Wyrok w sprawie przeciwko ZUS o wysokość kapitału początkowegoKrótki opis sprawy (link otworzy się w nowej karcie):https://paulkancelaria.pl/wygrane-sprawy/sprawa-150-zmiana-zaskarzonej-decyzji-ustalenie-wiekszego-kapitalu-poczatkowego/
3
Wyrok w wygranej sprawie o wysokość kapitału początkowego
Wyrok w sprawie przeciwko ZUS o prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkachKrótki opis sprawy oraz uzasadnienie wyroku (link otworzy się w nowej karcie):https://paulkancelaria.pl/wygrane-sprawy/sprawa-148-przyznanie-prawa-do-rekompensaty-pracownikowi-wsk-pzl-swidnik/
4
Wyrok przyznający prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach
Wyrok w sprawie przeciwko ZUS o prawo do emerytury pomostowejKrótki opis sprawy oraz uzasadnienie wyroku (link otworzy się w nowej karcie):https://paulkancelaria.pl/wygrane-sprawy/sprawa-145-wygrana-sprawa-o-emeryture-pomostowa-na-stanowisku-operator-zurawia/
5
Wyrok w wygranej sprawie przeciwko ZUS o prawo do emerytury pomostowej
Wyrok w sprawie przeciwko ZUS o prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkachKrótki opis sprawy oraz uzasadnienie wyroku (link otworzy się w nowej karcie):https://paulkancelaria.pl/wygrane-sprawy/sprawa-140-odwolanie-od-decyzji-zus-przyznanie-prawa-do-rekompensaty-elektromonter/
6
Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i przyznający prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach