Czy spełniam warunki do świadczeń z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

Płeć:
Wynik:
Zostały zaznaczone podstawowe warunki niezbędne do uzyskania prawa do rekompensaty. Zostały zaznaczone podstawowe warunki niezbędne do uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury (na starych zasadach). Zostały zaznaczone podstawowe warunki niezbędne do uzyskania prawa do emerytury pomostowej. *Symulacja ma charakter orientacyjny i służy wyłącznie celom informacyjnym. Wynik nie uwzględnia wszystkich potrzebnych danych i warunków wymaganych do osiągnięcia prawa do danego świadczenia.

Artykuły dot. emerytur z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Omówienie procedury wnioskowania o przyznanie emerytury pomostowej

Wniosek o przyznanie emerytury pomostowej

Zgodnie z art. 24 ustawy o emeryturach pomostowych postępowanie w sprawie emerytury pomostowej wszczyna się na wniosek pracownika zgłoszony...

Zmiany w emeryturach pomostowych od 1 stycznia 2024 roku

EMERYTURY
POMOSTOWE
2024

Zmiany w emeryturach pomostowych od 1 stycznia 2024 roku

Emerytury pomostowe od 2024 roku będą dostępne dla szerszej grupy uprawnionych pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia. W dniu 1 stycznia 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy...

Artykuł wyjaśniający przepisy ustawy pomostowej w kontekście prawa do rekompensaty

Kiedy przysługuje prawo do rekompensaty na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych?

Wartymi wyjaśnienia są wątpliwości pojawiające się w kontekście brzmienia art. 21 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych, zgodnie z którym rekompensata nie przysługuje osobie...

Artykuł omawiający różnice między pracą w warunkach szczególnych a pracę o szczególnym charakterze

Czym jest praca w warunkach szczególnych, a czym praca o szczególnym charakterze?

Prace w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze zostały zdefiniowane w ustawie o emeryturach pomostowych oraz ustawie o emeryturach i rentach...

Temat opisujący warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę

Kto może przejść na emeryturę w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?

Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura w niższym niż powszechny wiek emerytalny jeżeli spełniają łącznie cztery przesłanki...

Czy trzeba rozwiązać umowę o prace by móc uzyskać prawo do emerytury pomostowej?

Rozwiązanie umowy o pracę a prawo do emerytury pomostowej

Od dnia wejścia w życie ustawy o emeryturach pomostowych do kwietnia 2022 roku jednym z warunków do uzyskania prawa do pomostówki było rozwiązanie stosunku pracy...

Czy ZUS może odmówić emerytury pomostowej gdy praca w warunkach szczególnych była wykonywana tylko parę dni po 2008 roku?

Czy ZUS może nie przyznać pomostówki gdy ubezpieczony pracował tylko kilka dni w warunkach szczególnych po 2008r.?

Przepisy ustawy o emeryturach pomostowych nie określają minimalnego okresu pracy w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 r., który warunkowałby uzyskanie prawa...

Czy przysługuje odprawa emerytalna w przypadku nabycia prawa do emerytury pomostowej?

Nabycie prawa do emerytury pomostowej a odprawa emerytalna

Pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia...

Najnowsze wyroki w sprawach emerytalnych

Wyrok przyznający prawo do emerytury pomostowej dla kierowcy ciężarówki i autobusuKrótki opis sprawy oraz uzasadnienie wyroku (link otworzy się w nowej karcie):https://paulkancelaria.pl/wygrane-sprawy/sprawa-155-wygrana-sprawa-przyznanie-prawa-do-emerytury-pomostowej-dla-kierowcy/
1
Wyrok w wygranej sprawie przyznający prawo do emerytury pomostowej dla kierowcy ciężarówki i autobusu
Wyrok w sprawie przeciwko ZUS o prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkachKrótki opis sprawy oraz uzasadnienie wyroku (link otworzy się w nowej karcie):https://paulkancelaria.pl/wygrane-sprawy/sprawa-152-wygrana-rekompensata-za-warunki-szczegolne-slusarz-maszynista/
2
Wyrok w wygranej sprawie o prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach
Wyrok w sprawie przeciwko ZUS o wysokość kapitału początkowegoKrótki opis sprawy (link otworzy się w nowej karcie):https://paulkancelaria.pl/wygrane-sprawy/sprawa-150-zmiana-zaskarzonej-decyzji-ustalenie-wiekszego-kapitalu-poczatkowego/
3
Wyrok w wygranej sprawie o wysokość kapitału początkowego
Wyrok w sprawie przeciwko ZUS o prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkachKrótki opis sprawy oraz uzasadnienie wyroku (link otworzy się w nowej karcie):https://paulkancelaria.pl/wygrane-sprawy/sprawa-148-przyznanie-prawa-do-rekompensaty-pracownikowi-wsk-pzl-swidnik/
4
Wyrok przyznający prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach
Wyrok w sprawie przeciwko ZUS o prawo do emerytury pomostowejKrótki opis sprawy oraz uzasadnienie wyroku (link otworzy się w nowej karcie):https://paulkancelaria.pl/wygrane-sprawy/sprawa-145-wygrana-sprawa-o-emeryture-pomostowa-na-stanowisku-operator-zurawia/
5
Wyrok w wygranej sprawie przeciwko ZUS o prawo do emerytury pomostowej
Wyrok w sprawie przeciwko ZUS o prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkachKrótki opis sprawy oraz uzasadnienie wyroku (link otworzy się w nowej karcie):https://paulkancelaria.pl/wygrane-sprawy/sprawa-140-odwolanie-od-decyzji-zus-przyznanie-prawa-do-rekompensaty-elektromonter/
6
Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i przyznający prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach