Prawo do emerytury... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Prawo do emerytury pomostowej pracowników wykonujących pracę w powietrzu na statkach powietrznych

Obrazek w artykule dotyczącym tematu emerytury pomostowej pracowników wykonujących pracę w powietrzu na statkach powietrznych

Art. 5 ustawy o emeryturach pomostowych określa warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej w przypadku pracowników wykonujących pracę w powietrzu na statkach powietrznych.

Zgodnie z brzmieniem w/w przepisu pracownik wykonujący w powietrzu na statkach powietrznych pracę w szczególnych warunkach, a więc prace personelu pokładowego lub prace o szczególnym charakterze, tj. prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor), który spełnia następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
  2. ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
  3. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS; - wymóg usunięty na podstawie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku;
  4. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych,

nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

  • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn;
  • ma okres pracy w szczególnych warunkach (prace personelu pokładowego) lub okres pracy o szczególnym charakterze (prace pilotów statków powietrznych – pilot, instruktor) wynoszący co najmniej 15 lat;
  • uzyskał orzeczenie lotniczo – lekarskie o niezdolności do wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy - Prawo lotnicze (art. 105-107).

Osoba, która nie spełni warunków wymaganych do nabycia prawa do emerytury pomostowej na podstawie art. 5 ustawy o emeryturach pomostowych, może ubiegać się o emeryturę pomostową na podstawie "ogólnych" zasad określonych w art. 4 ustawy.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Emerytura pomostowa ratowników górskich

Członek zawodowych ekip ratownictwa górskiego, który spełnia następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r., ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący...

Obrazek

Emerytura pomostowa dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych

Zgodnie z art. 13 ustawy o emeryturach pomostowych: żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego...