Emerytura pomostowa ratowników... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Emerytura pomostowa ratowników górskich

Członek zawodowych ekip ratownictwa górskiego, który spełnia następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
  2. ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
  3. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS; - wymóg usunięty na podstawie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku;
  4. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych,
Obrazek w artykule dotyczącym tematu emerytury pomostowej ratowników górskich

nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

  • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn;
  • ma okres pracy jako członek zawodowych ekip ratownictwa górskiego, wynoszący co najmniej 10 lat.
UwagaUwaga!

Osoba, która nie spełni warunków wymaganych do nabycia prawa do emerytury pomostowej na podstawie powyższych „szczególnych” zasad, może ubiegać się o emeryturę pomostową na podstawie "ogólnych" zasad nabycia emerytury pomostowej.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Nabycie prawa do emerytury pomostowej w przypadku pracowników wykonujących pracę w portach morskich

Zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący pracę w morskich portach handlowych oraz przedsiębiorstwach pomocniczych działających na rzecz...

Obrazek

Prace na stanowiskach „kierowniczych” jako praca w warunkach szczególnych

Praca osób kierujących innymi pracownikami stwarza pewne dylematy, które organ rentowy chętnie wykorzystuje odmawiając prawa do świadczeń...