Nabycie prawa do... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Nabycie prawa do emerytury pomostowej w przypadku pracowników wykonujących pracę w portach morskich

Obrazek w artykule o prawie do emerytury pomostowej dla pracowników wykonujących pracę w portach morskich

Zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący w morskich portach handlowych oraz przedsiębiorstwach pomocniczych działających na rzecz tych portów:

  • prace w warunkach szczególnych, tj. prace fizyczne ciężkie bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku (pkt 21 załącznika nr 1 do ustawy)
  • lub prace o szczególnym charakterze, tj. prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne oraz dźwignic portowych lub stoczniowych (pkt 12 załącznika nr 2 do ustawy),

który spełnia ogólne warunki do nabycia emerytury pomostowej (art. 4 pkt 1, 4-6), a więc:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,
  2. ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzn, 20 lat dla kobiet;
  3. przed dniem 1 stycznia 1999 roku wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy z FUS lub ustawy o emeryturach pomostowych; - wymóg usunięty na podstawie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku;
  4. po dniu 31 grudnia 2008 roku wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych;

nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

  • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat;
  • ma okres pracy w portach morskich w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa powyżej wynoszący co najmniej 15 lat. okres pracy w portach morskich w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa powyżej wynoszący co najmniej 15 lat

Powiązane artykuły:

Obrazek

Emerytura pomostowa ratowników górskich

Członek zawodowych ekip ratownictwa górskiego, który spełnia następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r., ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący...

Obrazek

Emerytura pomostowa dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych

Zgodnie z art. 13 ustawy o emeryturach pomostowych: żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego...