Kto może przejść... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Kto może przejść na emeryturę w wieku obniżonym z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?

Obrazek w artykule: Kto może przejść na emeryturę w wieku obniżonym z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?

Emerytura w obniżonych wieku (wcześniejsza emerytura na starych zasadach) oraz emerytura pomostowa (wcześniejsza emerytura według nowych regulacji, przewidzianych ustawą o emeryturach pomostowych z 2008 roku) to dwa różne świadczenia przysługujące pracownikom wykonującym prace z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze skierowane do odrębnych grup ubezpieczonych.

O prawo do emerytury pomostowej zgodnie z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych mogą starać się pracownicy urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 roku. Natomiast ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. pracującym w warunkach szczególnym lub o szczególnym charakterze przysługuje emerytura w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny.

Na emeryturę w wieku obniżonym mogą przejść pracownicy, którzy spełnią łącznie następujące przesłanki:

  • osiągnęli wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn;
  • na dzień 1 stycznia 1999 r. posiadają co najmniej 15 letni okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

Powiązane artykuły:

Obrazek do artykułu: Komu przysługuje emerytura pomostowa

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego przysługującym w razie osiągnięcia wieku emerytalnego niższego od powszechnego w związku z wykonywaniem...

Obrazek

Ochrona przed zwolnieniem z pracy pracownika w obniżonym wieku przedemerytalnym

Pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do ukończenia co najmniej 55 lat (kobiety) lub...