Nabycie prawa do... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Nabycie prawa do emerytury pomostowej w przypadku pracowników wykonujących prace maszynistów

Obrazek na blogu w artykule na temat prawa do emerytury pomostowej dla pracowników wykonujących prace maszynistów

Stosownie do przepisów ustawy o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący pracę maszynisty pojazdów trakcyjnych, tj.:

 • maszynista pojazdów trakcyjnych,
 • maszynista instruktor,
 • maszynista zakładowy,
 • maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej,
 • kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM,
 • pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych,
 • prace kierowników pociągów,

który spełnia następujące warunki:

 1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,
 2. ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzn, 20 lat dla kobiet;
 3. przed dniem 1 stycznia 1999 roku wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy z FUS lub ustawy o emeryturach pomostowych; - wymóg usunięty na podstawie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku;
 4. po dniu 31 grudnia 2008 roku wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych;

nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

 • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn;
 • ma okres pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych wynoszący co najmniej 15 lat;
 • lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac jako maszynista pojazdów trakcyjnych – orzeczenie to nie musi być wydane w czasie zatrudnienia (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2012r. sygn. akt: II UK 292/11).

Powiązane artykuły:

Obrazek

Emerytura pomostowa nauczyciela

Pomimo pewnych podobieństw emerytura pomostowa, do której prawo może przysługiwać pewnej grupie nauczycieli jest innym świadczeniem niż nauczycielskie świadczenie kompensacyjne...

Obrazek

Emerytura pomostowa kierowcy

Po wejściu w życie ustawy o emeryturach pomostowych wykaz prac kierowców uprawniających do świadczenia w niższym wieku został znacznie ograniczony...